Stílus története

Márton László 1964.10.29-én született Kaposváron (sárkány évében). Kisiskolás korában kitűnt a korosztályából kivételes atlétikai képességeivel. A rövidtávú futások, ugró számok és a nagy kedvencben, a kislabda hajításban ért el nagy sikereket. Az akkori gyermek sport úgy nevezett Úttörő Olimpiáján, hetedik és nyolcadik osztályos korában az országos döntőkig jutott el.
Tette mind ezt a puszta Isten által kapott tehetségével, mivel akkor még nem léteztek külön szakkörök és edzések melyen fejleszthette volna képességeit. Örökös iskolai rekordokat állítót fel távol ugrás, magas ugrás, 60m síkfutás . A 100m síkfutásban és a kislabda hajításban (87m) elért eredményeit az iskola bezárásáig meg sem sikerült közelítenie senkinek sem.
Az elért eredményeiért a kaposvári Dózsa atlétikai szakosztálya le is igazolta 1978-ban. Ám, ki tudja miért középtáv futót akartak nevelni a kimondottan dobó atléta tehetségből. Ez nem tetszett neki, ezért ott hagyta az atlétikát.

1976- ban Márton László (továbbiakban Si Jo) megismerkedik Dobsodi Dénessel, aki már több éve foglakozott a Kung Fu-val. Barátság alakult ki közöttük, amit a későbbiekben is fenntartottak.

1979-ben kezdett el a Si Jo Sotokan karatéval foglalkozni.

1981-ben All-style Karate-t kezdett el gyakorolni, de ez nem tartott sokáig, mert Dobsodi Dénes inspirálására figyelme és érdeklődése teljes mértékben a Kung-Fu felé fordult. Az érdeklődést Dénes nagy örömmel fogadta.

Bokor József és Márton László - 1982

Bokor József és Márton László – 1982

1982 Harkány az első sikeres Lung Tao vizsga. Dobsodi Dénes ekkor Si Fu fokozatú volt, (és az akkori Jugoszlávia területén élt), így önálló oktatói és vizsgáztatói engedéllyel rendelkezett. Elmagyarázta a fontos tudnivalókat, javította a helytelen mozdulatokat. Márton László rendkívül lelkesen és nagy szorgalommal készült, aminek a gyümölcse 1982. augusztus 21-én érett be a sikeres Si Dai vizsgával.

1983 A következő sikeres vizsga, melynek az eredménye Si Hing fokozat lett (Si Dai-tanuló, Si Hing-haladó, Si Fu-mester). A további szívós munka, és a más stílusokban eltöltött évek eredménye képen

1984-ben a kaposvári Tanító képző főiskolán indított edzői kurzuson megszerezte All-style Karete-ból az edzői diplomát és 1.Dan fokozatot.

Ezt kővetően jött a kötelező katonaság, ami csak pozitívan hatott szakmai és fizikai fejlődésére, hisz minden lehetőséget megkapott feljebbvalójától, Weigel Őrnagy-tól a kemény munkához.

1984-ben megnyitotta első klubját a Göllei Általános iskolában.

Első Ju Le Bu Gölle - 1984

Első Ju Le Bu Gölle – 1984

1985. június 12-én a sikeres mester vizsgát tett. Az ekkor 20 éves Márton László elérte a Si Fu fokozatot. Bár a Lung Tao tetszett neki, de nem hagyta nyugton a gondolat, hogy egy jó rendszer miért nem tartalmaz dobásokat és más, a valós harcban szükséges küzdési technikákat.

1986 elején elhatározta, hogy saját stílust hoz létre, mely tartalmazni fogja a önvédelemben szükséges valamennyi fontos harci elemet.
A kialakított új rendszert először Lung Ch’uan Do-nak, majd a félreértések elkerülése végett (ugyanis fel reppent a hír, hogy hasonló néven működött egy másik csoport is valahól ) Hong Lung Ch’uan Tao-ra módosította.

1986 nyarán az általa kifejlesztett stílusból I. Toan fokozatot vette fel. Még ez évben szerepel Márton László és a göllei klub a TTT (Tízen Túliak Társasága) ifjúsági műsorában. Ennek hatására több helyről is érdeklődnek a stílus iránt.

1986-ban beindultak az edzések Kaposváron, Pápán, Nyíregyházán. Ekkor kerül sor az első edzőtáborra a Balaton partján.
A következő televíziós fellépés a „Leg, leg, leg…” című, rekordokat bemutató műsor volt, ahol 3db nagyméretű téglát tört össze Tak Tui-val.

A 3. Toan fokozatot 1987. novemberében vette fel a Stílusvezető, mivel akkori tervei és szándékai szerint csupán három mester fokozat volt a rendszerében, így a legmagasabb fokozatot a mindenkori Stílusvezető viselte.

1988-ban megjelenik a Hong Lung Ch’uan Tao-ról szóló könyv „Az önvédelem művészete” címmel, melyet Márton László állított össze.
Egy barátjával, aki régi Judo-s volt elkezdett felkészülni a kaposvári Judo klubban a Judo edzői diploma megszerzésére. A felkészülés jól sikerült, de sajnos pénz hiányában a dolog nem valósulhatott meg, mert nem tudott részt venni a minősítő táboron. De a Judo ban szerzett dobásos földharc tudását rövidesen kamatoztathatta mert 1991-ben csatlakoztak a Magyar Harcművészek Szövetségéhez ahol a 3.Dan fokozatot kapta Ju Jitsuból. És a jitsu irányzatokkal való kapcsolat hatásaként 5 Toan-ossá alakult át a mester fokozatok felépítése. Eközben a stílus vizsgaanyaga fokozatosan finomodott.

1993-ban megrendezett I. magyar Kung Fu Full-contack bajnokságon nyolc tanítványa benevez öt, dobogós helyen végzett. Ráadásul ketten még KO-os győzelmet is arattak. (A versenyzők : I. hely Horváth Péter I.Tjie Kaposvár, Ottlik Róbert 1.Tjie – Dombóvár, II. hely Gyafka Anita 1.Tjie Nyíregyháza, Bodnár Rudolf 1 Toan Kaposvár, III. hely Hunyadfalvi Zoltán 5. Tjie Kaposvár, IV. hely Kasza László 1.Tjie Pápa, Burján István 1.Tjie Budapest, V. hely Hantal Tibor_6.Tjie Kaposvár)

1994-ben újjá alakult a vizsgarendszer.

1996. júniusában Black Leopard Self-Defence Martial Art Hungarian Streetfightings Sotiety néven lett bejegyezve majd a Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu név levédése érdekében a Black Leopard Egyesület Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu-ra lett módosítva. Ugyanakkor az ázsiai alaptechnikákra olyannyira ráépültek a továbbfejlesztett és modernizált, célszerűsített elemek. Nem tagadjuk az ázsiai eredete, de mai, kialakult rendszere alapján harcművészeti stílus, megtartottuk az ősi gondolkozásmódot, és filozófiát , de a modern kor szellemében élve dolgozunk. Ugyan ekkor vette fel Stílusunk a kapcsolatot a Magyar Utcai Harcosok Szövetségével is.1996 nyarán átalakult a vezetői rendszer felépítése, ami nagy hiba volt mert sok olyan ember be került a vezetőségbe aki nem volt sem érett a feladatra sem nem volt megfelelő képzettsége hozzá. Át lettek alakítva a vizsga anyagok és bevezetésre került egy nagy hiba a 10 tanuló fokozat- 10 mester fokozat rendszere. Az Alapító, az új rendszer bevezetésével 10. Dan fokozatot vette fel.

1997 végén sajnos néhányan nem elégedtek meg a stílusban elfoglalt helyükkel, fokozatukkal és külön váltak. Erre mondta azt egy nagy Karate mester a múltban, hogy: „A verseny megöli a stílust.” Mert mindenki magának akarja a győzelmeket és elfeledkeznek arról, hogy egy csónakban eveznek, egy családba tartoznak.Úgy tűnik, hogy irányzatunk életképessége a hosszú évek alatt bebizonyosodott, a rendszer alapjai végleg megszilárdultak, kiépültek, megindulhat az intenzív fejlődés és nagyméretű elterjedés.Az alapító és a vezetőség természetesen fenntartja a változások lehetőségét, hiszen a világ változásaihoz igazodni kell. A kihívásoknak mindig meg kell felelni, hiszen:

„a merev ág eltörik a viharban, míg a hajlékony életben marad és újból kivirul…”

Stílusunkban a fokozatok nem örökösek- Viselésük csak az aktív harcosoknak engedélyezett. Aki hosszabb ideig nem látogatja az edzéseket (kivételt képez, ha ez betegség ki küldetés stb. miatt történik)  el veszíti azt és ha ismét viselni szeretné meg kell védenie A mester azért mester, hogy oktasson nem azért, hogy fekete övvel „parádézzon”. A tudást mindig csiszolni kell. Adományozott fokozatok nincsenek se Tjie se Toan rendszerben . Erre csak a Si Bak / vörös-kék öv / van rendszeresítve a stílusban. A 10. Danos – Tao os rendszert 2016 ban húsz évre a bevezetését követően megszüntette a Si Jo. Mivel értelmetlen volt, hisz az első fekete öv megszerzése után nem kellett vizsgázni a további fokozatokra. Minden fekete öves fokozatot ami adományozott illetve nem megfelelő vizsga szintelrendelkezőt megszüntetünk, illetve a Si Jo vissza vonta őket. A Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu ban ismét a 3 Toan fokozat van használatban. A vizsga anyagot vagy tudja a vizsgázó vagy nem. Ha nem semmi keresni valója a vizsgán! Az ,hogy évekig látogatta az edzéseket nem jogosítja fel semmiféle fokozatra, de még kedvezményre sem!
A második könyvük 2006-ban jelent meg Önvédelem Művészete II – Hong Lung Ch’uan Tao címmel, mely Pataki Ferenccel közös munkájának az eredménye. 30 évnyi tevékenységünk alatt az ország különböző területein hosszabb – ideig Több mint 30 községben és városban folyt a stílus hosszabb távú oktatása .