Márton László 1964.10.29-én született Kaposváron (sárkány évében). Kisiskolás korában kitűnt a korosztályából kivételes atlétikai képességeivel. A rövidtávú futások, ugró számok és a nagy kedvencben, a kislabda hajításban ért el nagy sikereket. Az akkori gyermek sport úgy nevezett Úttörő Olimpiáján, hetedik és nyolcadik osztályos korában az országos döntőkig jutott el.

Eredményeiért a kaposvári Dózsa atlétikai szakosztálya leigazolta 1978-ban. Azonban, ki tudja miért középtáv futót akartak nevelni a kimondottan dobó atléta tehetségből. Ez nem tetszett neki, ezért ott hagyta az atlétikát.

1976-ban Márton László (továbbiakban Si Jo) megismerkedett Dobsodi Dénessel, aki már több éve foglakozott a Kung Fu-val. Barátság alakult ki közöttük, amit a későbbiekben is fenntartottak.

1979-ben kezdett el a Si Jo Sotokan karatéval foglalkozni.

1981-ben All-style Karate-t kezdett el gyakorolni, de ez nem tartott sokáig, mert Dobsodi Dénes inspirálására figyelme és érdeklődése teljes mértékben a Kung-Fu felé fordult. Az érdeklődést Dénes nagy örömmel fogadta.

Bokor József és Márton László - 1982

Bokor József és Márton László – 1982

Harkány, 1982: Az első sikeres Lung Tao vizsga. Dobsodi Dénes ekkor Si Fu fokozatú volt, és az akkori Jugoszlávia területén élt, így önálló oktatói és vizsgáztatói engedéllyel rendelkezett. Elmagyarázta a fontos tudnivalókat, javította a helytelen mozdulatokat. Márton László rendkívül lelkesen és nagy szorgalommal készült, aminek a gyümölcse 1982. augusztus 21-én érett be a sikeres Si Dai vizsgával.

1983: A következő sikeres vizsga, melynek az eredménye Si Hing fokozat lett (Si Dai-tanuló, Si Hing-haladó, Si Fu-mester).

1984-ben a kaposvári Tanító képző főiskolán indított edzői kurzuson megszerezte All-style Karete-ból az edzői diplomát és 1.Dan fokozatot.

Ezt kővetően jött a kötelező katonaság, ami csak pozitívan hatott szakmai és fizikai fejlődésére, hisz minden lehetőséget megkapott feljebbvalójától, Weigel őrnagy-tól a kemény munkához.

1984-ben megnyitotta első klubját a Göllei Általános iskolában.

Első Ju Le Bu Gölle - 1984

Első Ju Le Bu Gölle – 1984

1985. június 12-én sikeres mester vizsgát tett. Az ekkor 20 éves Márton László elérte a Si Fu fokozatot. Bár a Lung Tao tetszett neki, de nem hagyta nyugton a gondolat, hogy egy jó rendszer miért nem tartalmaz dobásokat és más, a valós harcban szükséges küzdési technikákat.

1986. elején elhatározta, hogy saját stílust hoz létre, mely tartalmazni fogja a önvédelemben szükséges valamennyi fontos harci elemet. A újonnan kialakított rendszert először Lung Ch’uan Do-nak nevezte el, majd a félreértések elkerülése végett (ugyanis fel reppent a hír, hogy hasonló néven működött egy másik csoport is valahol ) Hong Lung Ch’uan Tao-ra módosította.

1986. nyarán az általa kifejlesztett stílusból I. Toan fokozatot vette fel. Még ebben az évben szerepelt Márton László és a göllei klub a TTT (Tízen Túliak Társasága) ifjúsági műsorában. Ennek hatására több helyről is érdeklődtek a stílus iránt.

1986-ban beindultak az edzések Kaposváron, Pápán, és Nyíregyházán. Ekkor került sor az első edzőtáborra a Balaton partján. A következő televíziós fellépés a „Leg, leg, leg…” című, rekordokat bemutató műsor volt, ahol 3db nagyméretű téglát tört össze Tak Tui-val.

A 3. Toan fokozatot 1987. novemberében vette fel a Stílusvezető, mivel akkori tervei és szándékai szerint csupán három mester fokozat volt a rendszerében, így a legmagasabb fokozatot a mindenkori stílusvezető viselte.

1988-ban megjelent a Hong Lung Ch’uan Tao-ról szóló könyv „Az önvédelem művészete” címmel, melyet Márton László állított össze.

Egy barátjával, aki régi Judo-s volt elkezdett felkészülni a kaposvári Judo klubban a Judo edzői diploma megszerzésére. A felkészülés jól sikerült, de sajnos pénz hiányában a dolog nem valósulhatott meg, mert nem tudott részt venni a minősítő táboron. Azonban a Judo-ban szerzett dobásos földharc tudását rövidesen kamatoztathatta, mert 1991-ben a stílus csatlakozott a Magyar Harcművészek Szövetségéhez ahol a 3. Dan fokozatot kapta Ju Jitsuból. Így a Jitsu irányzatokkal való kapcsolat hatásaként öt Toan-ossá alakult át a mester fokozatok felépítése, eközben a stílus vizsgaanyaga is fokozatosan finomodott.

1993-ban megrendezett I. magyar Kung Fu Full- Contact bajnokságon nyolc tanítványa nevezett, öt dobogós helyen végzett, ráadásul ketten még KO-os győzelmet is arattak. 

A versenyzők : 

 I. hely      Horváth Péter- 1.Tjie- Kaposvár, Ottlik Róbert- 1.Tjie- Dombóvár

II. hely     Gyafka Anita- 1.Tjie- Nyíregyháza, Bodnár Rudolf- 1.Toan- Kaposvár

III. hely     Hunyadfalvi Zoltán- 5. Tjie- Kaposvár

IV. hely     Kasza László- 1.Tjie- Pápa, Burján István- 1.Tjie- Budapest

V. hely     Hantal Tibor- 6.Tjie- Kaposvár

1994-ben újjá alakult a vizsgarendszer.

1996. júniusában Black Leopard Self-Defence Martial Art Hungarian Streetfighting Society néven lett bejegyezve majd a Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu név levédése érdekében a Black Leopard Egyesület Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu-ra lett módosítva. Ugyanekkor vette fel stílusunk a kapcsolatot a Magyar Utcai Harcosok Szövetségével is.

Átalakult a vezetői rendszer felépítése is, ami nagy hiba volt, mert sok olyan ember került be a vezetőségbe, aki nem volt elég érett, sem megfelelően képzett. Át lettek alakítva a vizsga anyagok és bevezetésre került a 10 tanuló- 10 mester fokozat rendszere. Az Alapító, az új rendszer bevezetésével 10. Dan fokozatot vette fel.

1997. végén sajnos néhányan nem elégedtek meg a stílusban elfoglalt helyükkel, fokozatukkal és külön váltak…

“Erre mondta azt egy nagy karate mester a múltban, hogy: a verseny megöli a stílust. Mert mindenki magának akarja a győzelmeket és elfeledkeznek arról, hogy egy csónakban eveznek, egy családba tartoznak.”

Irányzatunk életképessége azonban a hosszú évek alatt bebizonyosodott, a rendszer alapjai végleg megszilárdultak, kiépültek, megindult az intenzív fejlődés és nagyméretű elterjedés. Habár az önvédelmi rendszer ázsiai alaptechnikákra épül, azonban továbbfejlesztett és modernizált, célszerűsített elemek is találhatók benne. Harcművészeti stílusunkban megtartottuk az ősi gondolkozásmódot, és filozófiát, de a modern kor szellemében élve dolgozunk. Az alapító és a vezetőség természetesen fenntartja a változtatás lehetőségét, hiszen a világ változásaihoz  is igazodni kell. A kihívásoknak mindig meg kell felelni, hiszen:

„a merev ág eltörik a viharban, míg a hajlékony életben marad és újból kivirul…”

Stílusunkban a fokozatok sem örökösek. Viselésük csak az aktív harcosoknak engedélyezett, aki hosszabb ideig nem látogatja az edzéseket (kivételt képez, ha ez betegség, kiküldetés, stb. miatt történik) elveszíti azt. Amennyiben ismét viselni szeretné meg kell védenie fokozatát.

“A mester azért mester, hogy oktasson nem azért, hogy fekete övvel parádézzon, azonban tudását mindig csiszolni kell.”

A 10. Danos rendszert 2016-ban húsz évre a bevezetését követően megszüntette a Si Jo, mivel értelmetlen volt, hisz az első fekete öv megszerzése után nem kellett vizsgázni a további fokozatokra. Minden fekete öves fokozatot, ami adományozott, illetve nem megfelelő vizsgaszintel rendelkező fokozatot megszüntettünk, Si Jo vissza vonta őket. A Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu ban ismét a 3 Toan fokozat van használatban. Adományozott fokozatok nincsenek se Tjie (tanuló), se Toan (mester) rangoknál. Erre csak a Si Bak / vörös-kék öv / van rendszeresítve a stílusban.

“A vizsga anyagot vagy tudja a vizsgázó vagy nem. Ha nem, semmi keresni valója a vizsgán! Az, hogy évekig látogatta az edzéseket nem jogosítja fel semmiféle fokozatra, de még kedvezményre sem!”

A stílusról szóló könyvsorozat második kötete 2006-ban jelent meg Önvédelem Művészete II – Hong Lung Ch’uan Tao címmel, mely Pataki Ferenccel közös munkájának eredménye. 30 évnyi tevékenységünk alatt az ország különböző területein több, mint 30 községben és városban folyt a stílus hosszabb távú oktatása.

A stílus megalapulásának 30. évfordulóján, bár kicsit megkésve ugyan, de megjelent a könyvsorozat harmadik része Hong Lung Ch’uan Tao Kung Fu- Az Önvédelem művészete III.